Anténór koré-szobra

Culture
Dimensions
magasság a plinthosszal: 215 cm; plinthos nélkül: 201 cm
Date
Kr. e. 520 körül
Artist
Inscription
Present location
Inventory
681
ID
Per-566
Year of discovery
1882 és 1886 (két darabban)

A több mint két méter magas márványszobor a legnagyobb ismert archaikus kori lányszobor (koré) az Akropolisról. Hosszú chitónt és rövid, ión himationt visel, bal lábával kissé előrelép. Bal kezével a ruháját fogja fel, előre nyújtott jobbjában fölajánlásra szánt fogadalmi ajándékot (például madarat vagy virágot) tarhatott. A valószínűleg hozzá tartozó talapzat felirata szerint Nearkhosz, egy fazekas ajánlotta fel Athénának, és Anténór, a 6. század végének egyik legkiválóbb athéni szobrásza faragta ki. (Ő készítette például a Zsarnokölők első, híres bronzszobrát is.) A koré diadémája és gazdagon redőzött ruhája színesre volt festve, a szegélyeken ornamentális díszítéssel. Szemét drága anyagból (üveg?) készítették, amelyet bronz szempillákkal keretezve illeszthettek a kőbe, diadémáját bronzdíszek ékesítették, lyukas fülébe pedig fém fülbevalót tehettek.
A tárgy fotóját és adatlapját lásd az Akropolis Múzeum, az Arachne, illetve a Perseus oldalán.

fém meniskos? (ld. Richter: Korai)