Classification
Culture
Dimensions
magasság: 11,5 cm; átmérő: 28,5 cm
Date
Kr. e. 480 körül
Material
Artist
Production place
Inventory
F2285
ID
Per-710

Duris vörösalakos kylixe, az ún. iskola-csésze: mindkét oldalán oktatási jelenet látható.
A oldal: középen szakállas férfi ül, kezében irattekercs, amelyen görög felirat olvasható (ΜΟΙΣΑΜΟΙ/ΑΦΙΣΚΑΜΑΝΔΡΟΝ/ ΕΥΡΩΝΑΡΧΟΜΑΙ/ ΑΕΙΝΔΕΝ). Vele szemben egy himationba burkolódzó fiatal fiú áll, mögötte egy szakállas, idősebb férfi ül, kezében görbe végű bot. A jelenet bal szélén egymással szemben egy szakállas férfi és egy fiatal fiú ül, mindketten lanton játszanak. Az alakok fölött a falra akasztva két-két kylix és lant, továbbá egy kosár és egy aulostartó zsák (subéné) függ, ezek fölött vízszintesen kalos felirat: ΗΙΠΟΔΑΜΑΣΚΑΛΟΣ.
B oldal: a balra széken ülő ifjú auloson játszik, vele szemben köpenyes fiú, tőle jobbra. Középen egy ifjú kezében írótáblával és íróvesszővel ül, vele szemben köpenyes ifjú áll. A jobb szélen szakállas férfi ül, kezében görbe végű bottal, háta mögé, az ifjakra néz. Mindannyian himationt és hajukban szalagot viselnek, fejük felett a falra akasztva (balról jobbra) irattekercs, írótábla, lant, ezek fölött vízszintesen kalos felirat: ΗΙΠΟΔΑΜΑΣΛΟΣ.
A szignatúra a tondóban.

A tárgy adatlapját lásd a berlini Staatliche Museen honlapján és a Beazley Archive adatbázisában.