Az eretriai archaikus Apollón Daphnéphoros-templom nyugati oromcsomortja

Culture
Date
Kr. e. 670–520
Material
Findspot
ID
Per-4269

Eretriában már a geometrikus korban épült szentély Apollón Daphnéphoros tiszteletére. A templomot aztán az archaikus korban két alkalommal is átépítették; előbbi ión, utóbbi dór peripterosos típusú szentély volt. Ennek részleteiről lásd a Perseus oldalát.
Az épületnek csupán a nyugati oromcsoportjából maradt ránk néhány töredék. A szobrászati alkotások Amazónomachiát ábrázoltak. A jelenetekből Antiopé elrablásának részlete őrződött meg: Théseus éppen karjaiban viszi az amazónok királynőjét (a tárgy adatlapja az Arachne oldalán). Az amazónok közül egy térdelő nőalak szobra maradt ránk, ezt ma a Capitoliumi Múzeumban őrzik. Szintén megmaradt Athéné torzója, alakja azonban csak a Gorgó-fejjel díszített mellvért alapján ismerhető fel.