Classification
Culture
Dimensions
0,88 x 2,02 x 0,41 m
Date
Kr. u. 3. század vége
Material
Production place
Findspot
Present location
Inventory
917
ID
Per-843
References
Koch 1975, 102, no. 67

Tivoli környékén föltárt római márványszarkofág, melynek előlapján a kalydóni vadkanvadászat szerepel. A vadászaton résztvevők közül Meleagros és Atalanta alakja egyértelműen azonosítható: Meleagros lándzsájával készül ledöfni a vadkant, amelyet vadászkutyák fognak közre; Meleagros és a vadkan között Atalanta áll íjával kezében. A jelenet rendkívül mozgalmas, a lovas és gyalogos vadászokat egyaránt nekiiramodva ábrázolták. Ugyanebbe a típusba sorolható a camposantói szarkofág is. Rövid oldalain vadászok, illetve vadászatról zsákmánnyal visszatérő férfialakok láthatók.
A szarkofágról készült fotót lásd itt.