Római márványszarkofág: Hippolytos és Phaidra; vadászjelenet

Classification
Culture
Dimensions
0,9 x 2,44 x 1,04 m
Date
Kr. u. 180 körül
Material
Production place
Findspot
Present location
Inventory
C 9 est.
ID
Per-5683
References
Sichtermann–Koch 1975, 33–34

Pisában föltárt márványszarkofág, amely 1076-ban III. Bonifác feleségének, Beatricének szolgált sírhelyül.
A szarkofág előlapját középen oszlop tagolja. Jobboldalt Phaidra ül karfás széken, körülötte két szolgálója. Ruhája rásimul a testére, a vállát szabadon hagyja; egyik kezével combja fölött ragadja meg köpenye szegélyét. Szerelmes voltára a szék mellett látható Erós-alakok utalnak. Phaidra előtt bizalmasa, az idős dajka áll, aki Hippolytos felé nyúl – talán a Phaidra szerelmi vallomását tartalmazó levelet tartotta kezében. Hippolytos viszont bal kezét mellkasához húzva utasítja el az asszonyt. Vállára vetett köpenyben, mezítelenül áll, mögötte a lova, előtte pedig egy vadászkutya is látható. Vadásztársa balra mozdul el, de tekintete az ifjú felé fordul.
Az oszloptól balra a jelenet immár a természetben játszódik: Hippolytos és társa lovon ülve, kutyákat hajtva vadkanra vadászik. Sikerüket a lovas Hippolytost gyalog, de futva kísérő Virtus alakja biztosítja. A vadkan fölött egy petasost viselő férfialak látható, azonosítása bizonytalan (esetleg helyszín-perszonifikációként értelmezhető).
A szarkofág rövid oldalain két-két férfialak szerepel: jobbra egy lovas vadász áll mezítelenül, vállára vetett köpenyben, lándzsáját állítva tartja maga mellett; mellette egy halász (?), a vállán háló, a kezében bot. Balra szintén egy meztelen férfialak áll lándzsájára támaszkodva, előtte egy utazónak látszó férfi pórázon vezet egy kutyát.
A szarkofágról készült fotót lásd itt, adatait a Monument Viewer oldalán.