Dimensions
90,2 x 26 cm
Date
Kr. e. 330 körül
Material
Inscription
Production place
Inventory
86.AE.680
ID
Per-5693

Apuliai vörösalakos váza. Egyik oldalán többszintű kompozíció, amely Zeus és Léda nászát ábrázolja. Alul a hattyúvá változott Zeus látható Lédával, jobbra Hypnos (Álom) áll. Fent Zeus Aphroditéval, aki jobbján kicsiny Eróst tart, kezében iynx (a szerelmi varázslás eszköze). Balra fent a villámlás megszemélyesített alakja, Astrapé. Jobbról Eniautos és Eleusis nevű alakok. A szereplők azonosítását görög névfeliratok teszik egyértelművé. A hátsó oldalon naiskosban nőalak gyapjúgombolyaggal a kezében, körülötte szolgálók.

A tárgy további adatait és leírását lásd a Getty Museum honlapján.