Classification
Culture
Dimensions
115 x 83 cm
Date
Kr. u. 25–45
Inventory
114322
ID
Per-5696
References
Schefold 1952, 97–111; Hodske 2007, 232, no. 78

A III. stílus jegyeit mutató pompeii falfestmény Iasón házából (IX, 5, 18). Középen Phaidra egy szék karfájára támaszkodva ül, chitónt és himationt, illetve ékszereket visel; bizalmas testtartásban hajol hozzá a dajka, aki egyik kezében írótáblát, a másikban stylust tart – a levél nagy bizonyossággal Hippolytosnak szól, s Phaidra szerelmi vallomását tartalmazza. A háttérben egy másik szolgáló látszik. Fölöttük épület részlete, drapériával.
Jóllehet a freskó datálása bizonytalan, ez az első képzőművészeti ábrázolás, melyen a mostoha ajánlattétele egy levél alakjában jelenik meg. Ovidius Hősnők levelei című gyűjteményében a 4. levél írója Phaedra: ennek megjelenése előtt a mítosznak sem a képi, sem az irodalmi forrásai között nem találkozunk a szerelmes levél motívumával.
A falfestményről készült fotót lásd itt.