Apuliai vörösalakos kehelykratér: Phaidra, kentaur és lapithák, dionysikus jelenet

Dimensions
76,2 cm
Date
Kr. e. 350–340
Material
Inscription
Production place
Findspot
Inventory
1870,0710.2
ID
Per-5712

Apuliai vörösalakos kehelykratér.
A oldal, fent: középen díszes kliné látható, előtte két, egymással szembeforduló, ékszereket viselő szolgálólány áll, egyikük legyezőt tart. A klinétől jobb oldalra fordulva Phaidra ül párnázott széken, lába lábtartón pihen, térdét átfonja. Előtte szárnyas Erós. Balra egy idősebb férfi- (talán paidagógos) és egy nőalak beszélget, fölöttük cista. A oldal, lent: Laodameia elrablása – egy kentaur karon ragadja Laodameiát, ő pedig visszatekint Peirithoosra, aki tőrt tart kezében, baljával a kentaurt ragadja meg. A kentaur mellett jobbra Théseus. Mindhármuk neve szerepel alakjuk fölött. A két szélen egy-egy nőalak látható.

B oldal, lent: középen Dionysos fekszik klinén, bal könyökére támaszkodik, jobbjában kantharost tart. Vele szemben egy nőalak ül, ölében tympanon, ivóedényét Dionysoshoz emeli. Balra egy satyros egy kratér cipelésével küzd, lent pedig Pan. Jobboldalt egy nőalak: egyik kezében thyrsost tart, másikkal koszorút nyújt Dionysos felé. B oldal, fent: talán a fiatal Dionysos, kezében phialét tart, fölötte szőlő. Mellette egy nőalak.

A tárgy adatlapját lásd a British Museum honlapján.