Classification
Culture
Dimensions
105 x 94 x 235 cm
Date
Kr. u. 3. század közepe
Material
Production place
Present location
Inventory
P 541
ID
Per-5728
References
Rogge 1995, 82, no. 50, pl. 96; Février 1996
Year of discovery
1891

Attikai márványszarkofág Trinqutaille-ból. Az előlap bal oldalán Phaidra ül, chitónt és himationt, illetve diadémát visel, feje ruházatával eltakarva. Bal kezét kebléhez érinti, ahová egy combján könyöklő Erós lángra lobbantott fáklyáját nyújtja. Mellette egy szolgáló – talán a dajka – fölemelt kezét Hippolytos felé nyújtja, bizonyára Phaidra szerelmét közvetítendő. Az ifjú vadász a nőalakra tekint, jobbját mellkasához emeli tiltakozásul. Mezítelen, csupán köpenye van vállára-karjára vetve. Mögötte egy vadásztársa áll figyelő tekintettel, lándzsájára támaszkodva. Az előlap további részeit (kb. háromnegyedét) Hippolytos vadásztársai foglalják el, lovakkal, vadászkutyákkal.
A tárgy adatlapját lásd az Arachne oldalán.