Classification
Culture
Date
Kr. u. 240–250
Material
Production place
ID
Per-5732

Campaniai műhelyben készült márványszarkofág, ma a capuai dómban. Jobboldalt Phaedra ül széke karfájára támaszkodva, baljában jogart tart. Háta mögött széke támlájához szolgálólány hajol. A mostoha szerelmét két Erós jelenléte is egyértelművé teszi: egyikük, előtte állva meggyújtott fáklyát emel föl, a másik pedig széke mellett egy madárral játszik. A parapetasma alatt a közvetítő idős dajka látható, mellette egy férfi. Hippolytus felé fordulnak, aki jobbját a magasba emelve tiltakozik, tekintete azonban balra, vadásztársa felé irányul. Az előlap bal oldala meglehetősen mozgalmas: Hippolytus lándzsáját magasba emelve egy vadkant készül ledöfni. Sikerét a mellette látható nőalak, Virtus hivatott megjeleníteni. A szinte mezítelen lovagló vadászt egy társa, illetve vadászkutyák segítik.
A tárgyról készült fotót lásd itt.