Culture
Date
Kr. e. 450–400
Material
Production place
Inventory
2512
ID
Per-968

Vörösalakos oinochoé. Szárnyas süveget és szárnyas sarut viselő, futva menekülő Perseus jobb kezében a Gorgó-fő levágásához használt görbe karddal (harpé), bal kezében a levágott Gorgó-fővel. Vállára vetve köpeny (chlamys) és tarisznya (kibisis). Mögötte jobbra tekintő Athéné. Athéné előtt Perseus felé futó Gorgó.
A tárgy fotóját és adatlapját lásd a Beazley Archive adatbázisában.