Apuliai vörösalakos volutás kratér: Paris ítélete

Dimensions
magasság: 68 cm (fülekkel: 77 cm)
Date
Kr. e. 330–310
Material
Production place
Findspot
Inventory
69.11.7
ID
Per-5770

A kratér egyik oldalán Paris ítélete látható, a másikon naiskos nőalakkal, körülötte négy gyászoló alak.

A tárgy leírását lásd a Metropolitan Museum honlapján.