1 / 1

Márványszobor: Léda és a hattyú

Culture
Dimensions
magasság: 123 cm
Date
Kr. e. 1. század
Material
Iconography
Findspot
ID
Per-5786

Töredékes szobor: Léda feje, jobb karja és bal karjának nagy része, a hattyú nyaka és feje hiányzik. A szobor Kr. e. 4. századi minta alapján készült, késő hellénisztikus alkotás.
A tárgy adatlapját lásd az Arachne oldalán.