Classification
Culture
Dimensions
1,93 x 1,31 m
Date
Kr. u. 4. század
Material
Inscription
Production place
Present location
ID
Per-5787
References
Michaelides 1987, 29–30, no. 28

A paphosi „Aión háza” tricliniumát (9 x 7,5 m) díszítő mozaik bal felső panelje. Léda fürödni készül az Eurótas folyóban. Az Eurótas megszemélyesített alakja Lédától jobbra ül. Lédától balra a hattyúvá változott Zeus látható, mögötte feljebb három nőalak, a felirat szerint spártai nők (Lakaine). Balra tőlük oltár, mögötte egy álló alak (talán satyros). A kép jobb szélén, a folyóistentől jobbra Lakedaimonia (Spárta megszemélyesítése), fején tornyos korona, karddal és pajzzsal.

A mozaikról készült fotót lásd itt.