Classification
Culture
Dimensions
190,5 x 32,5 x 71,5 cm
Date
Kr. e. 323–322
Material
Inscription
Present location
Inventory
Ακρ. 1338
ID
Per-5839
Condition
Enyhén töredékes, két tömbből összeállítva.
References
Shear, in JHS 123 (2003)
Year of discovery
1892

Három különböző méretű bronzszobor talapzata. A Kr. e. 4. század során Atarbos az athéni Akropolis déli lejtőjén állíttatta fel a Kis Panathénaián aratott győzelme emlékére. Az emlékmű két tömbjét később egy bástyába építették be a Beulé Kapu közelében, itt találták meg 1892-ben. A jobb oldali tömb felirata szerint Képhisodóros archónsága alatt (Kr. e. 366/5 vagy 323/2) készült. Mindkét tömb fő oldalát dombormű díszíti, balra körtánc-kardal (kyklios choros) ábrázolása, amely az Athénban megrendezett dithyrambos-versenyek egyik fő előadásformája volt. A talapzat jobb oldali részén szakálltalan, sisakot és pajzsot viselő, mezítelen táncosok csoportja látható, mellettük nőalak. A táncosok bal kezükben valószínűleg lándzsát is tartottak, amit festéssel jelölhettek: a jelenet a pyrrhosi tánc (pyrrhiké), a legismertebb görög harci- vagy fegyvertánc megjelenítése.

A tárgyhoz bővebben lásd még a Perseus, illetve az Arachné oldalát, valamint Julia L. Shear tanulmányát.