Culture
Dimensions
35 cm x 44 cm
Date
Kr. e. 550 körül
Material
Inventory
38
ID
Per-5862
References
Kaltsas 2002, 53 Nr. 55.
Year of discovery
1873

Diszkoszt tartó ifjú töredékes sírsztéléjének gipszmásolata. A sírkő oldalnézetből mutatja az ifjú arcát a háttérben egy diszkosszal, amelyet a bal kezében tartott. Az elhunytat tehát atlétaként örökítették meg. Copfba font hosszú haja a homéroszi eposzok hérószait, „a fürtös akhájokat” idézi. Arcán a halvány archaikus mosoly nem pillanatnyi érzelmeket fejez ki. Ebben a korban főleg isteneket, hérószokat és elhunytakat ábrázoltak mosolyogva – ők mind kívül állnak az emberi élet bajain. A sírkő az athéni Kerameikosz városrészben lévő temetőből, a Dipylon-kapu közeléből került elő.
A tárgy leírását lásd John Boardman kézikönyvében, illetve az athéni Nemzeti Régészeti Múzeum honlapján.

Felmerült, hogy talán hozzá tartozhatott egy szoborbázis, amelynek domborművén négy lovas, az első frizurája hasonló, mint a dzskoszt tartó ifjúé... (ld. Kosmopoulou 2002, 52; O. Palagia, The Panathenaic Games, 42, 5. lj.)