Culture
Dimensions
220 x 24 x 72 cm
Date
Kr. e. 510 körül
Material
Artist
Inscription
Inventory
NM 29
ID
Per-5871
References
Boardman 1978, 164, no. 235; Kaltsas 2002, no. 100.

Pentelikoni márványból készült sírsztélé. A dombormű a hoplita Aristiónnak állított emléket, nevét a talapzat fő oldalára vésték. Az elhunytat jobb profilból, teljes fegyverzetben ábrázolták. Rövid chitónt, mellvértet, sisakot és lábvértet visel, bal kezében lándzsát tart. Bal lábával előre lép, jobb karját teste mellett leengedve tartja. A sisak felső részét, valamint a szakáll végét külön illeszthették fel, hiányzik. A hajon és a háttéren vörös, a sisakon és a mellvérten kék festéknyomok. Felirata alapján a sztélé készítője Aristoklés volt. A tárgy leírását lásd az Athéni Nemzeti Múzeum és a Perseus oldalán, valamint John Boardman kézikönyvében.