Archaikus relief Samothraké szigetéről

Classification
Culture
Dimensions
48,5 x 45,5 x 4,5 cm
Date
Kr. e. 560–550
Material
Inscription
Findspot
Inventory
Ma 697
ID
Per-5886
References
Hamiaux 1992

Dombormű töredéke. A reliefen oldalról ábrázolt három alak a melléjük felvésett feliratok alapján azonosítható. Balra Agamemnón háttámla nélküli, párnázott széken ül. Haja hosszú, hátára omló. Köpenyt visel, kezeit maga elé emelve tartja. Jobbról két álló alak követi: hírnöke, Talthybios és a trójai faló tervezésében részt vevő Epeios. Mindketten térdig érő rövid köpenyt viselnek, hajuk hosszú és hátukra omló. A dombormű jobb oldalát egy erősen sérült, jobbra néző griff-fej és egy nagyméretű voluta, felső keretét palmetta és lótuszvirág motívum, alsó keretét fonatminta díszíti. A tárgy leírását lásd a Perseus oldalán, adatlapját a Louvre honlapján.

A dombormű három férfit ábrázol, akiket a melléjük vésett feliratok alapján tudunk azonosítani. Balra Agamemnón, a Trója ellen vonuló görögök fővezére ül támla nélküli széken, mögötte áll hírnöke, Talthübiosz, kezében hírnökpálcával (kérükeion), tőle jobbra pedig Epeiosz, a trójai faló építője. Talán azt látjuk, amint Agamemnónt beavatják a Szamothrakén különösen tisztelt istenek, a Kabeiroszok kultuszába. A reliefet lótuszvirág- és palmettasor, fonatminta és egy – sérült – griff-fej keretezi. Eredetileg kultuszszobor talapzatát vagy trónus karfáját díszíthette.