Culture
Dimensions
300 x 112 x 68 cm
Date
Kr.e. 350 körül
Inventory
1857,1220.232
ID
Per-5895
References
Waywell, G. B. (1978), Kat. Nr. 26.

A halikarnassosi Maussólleionból származó márványszobor a Hekatomnida-dinasztia egy tagját – nem feltétlenül Maussóllost – ábrázolja. A férfialak rendhagyó módon mellkasát is borító tunikát visel, illetve himationt és szandált, súlya jobb lábára nehezedik. Felkarjai szorosan a testhez simultak, ma már hiányzó bal alkarját előre nyújtotta. A szobrot több töredék összeállításával rekonstruálták. A tárgyat lásd a British Museum honlapján.