Classification
Dimensions
43 x 11,5 x 4 cm
Date
Kr. e. 2500–2300
Material
Artist
Production place
Inventory
1978.4
ID
Per-5907
Condition
Bal lábfej kiegészített.
References
Getz-Preziosi 1987, 163, pls. 44, 45, fig. 50a; Getz-Gentle 2001, 169, pls. 88-89c, 90b; Hattler 2011, 300-301

Nőalakot mintázó, keresztbe font karú kora-kykládikus márványszobor. Nyakát, ujjait bekarcolással tagolták, mellkasán vörös festéknyomok figyelhetők meg. A lefeszített lábfejek fekvő ábrázolásra utalnak. A Dokathismata típusba sorolható szobor a Berlin-mester névadó alkotása, a kora-kykládikus kor 2. periódusának második felére, a kykládikus szobrászat virágkorára keltezhető. Leletkörülményei ismeretlenek, állítólag Amorgoson találták. 

Részletesebben ld. az Antikensammlung, Staatliche Museen zu Berlin honlapján.