Culture
Dimensions
59 x 29 x 6 cm
Date
Kr. e. 410–400
Material
Inscription
Findspot
Inventory
SK 737
ID
Per-5910

A sírsztélé tetejét három akrotérion díszíti, ábrázolásán egy karfával ellátott széken chitónt és himationt viselő fiatal nő ül, jobb oldalról ábrázolva. Arca elé emelt bal kezében valószínűleg követ, jobbjában orsót tart. A szék mellett jellegzetes formájú gyapjúkosár áll. A sztélé felirata alapján az elhunyt a Mynnó nevet viselte. A tárgy részletes leírását lásd az Arachne oldalán és a berlini Staatliche Museen honlapján.