Culture
Dimensions
magasság: 205 cm
Date
Kr. u. 50 körül
Material
Inventory
MV.1185.0.0
ID
Per-6029
References
Lattimore, in AJA 76 (1972), 13–16
Year of discovery
1849

A szobor győztes atlétát ábrázol, aki a verseny után kaparóval (strigilis) távolítja el bőréről az olajos homokot. Lysipposnak, Nagy Sándor kedenc szobrászának Apoxyomenos ("a magát tisztító") című műve nyomán készült. Lysippos tudatosan szakított a klasszikus kori szobrászok, például Polykleitos által megalkotott törvényekkel: a test szikárabb lett, a fej pedig kisebb (a gipszmásolatról hiányzik). A két láb közötti távolság megnőtt, az egyik pedig kilép oldalra. Az atléta előrenyújtja a karját; mozdulata csak akkor értelmezhető, ha a néző körüljárja a szobrot.

A szobor leírását lásd a Museo Pio Clementino oldalán.