Culture
Dimensions
209 x 105 x 65 cm
Date
Kr. u. 1. század
Material
Iconography
Findspot
Inventory
SK 215
ID
Per-6040

Meleagrost ábrázoló márványszobor, talán Skopas bronzszobra (Kr. e. 340–330) nyomán készült római mű. A hérós meztelen, jobb lábára támaszkodva áll, bal lábát kissé hátrahúzza. Fejét balra fordítja. Jobb kezénél lándzsa. Mellette a kutyája.
A szobor adatlapját lásd a berlini Staatliche Museen honlapján.