Classification
Culture
Dimensions
40 x 137 x 36 cm
Date
Kr. u. 160–180
Material
Production place
Findspot
Present location
Inventory
101
ID
Per-6095
References
Koch 1975, 119, no. 112

Ostiában talált márványszarkofág, Meleagros mítoszának jeleneteivel. Középen a klinére fektetett halott Meleagros, körülötte a gyászolók. Jobboldalt: Meleagros a vadászat után baljában a trófeát tartja, jobb kezével pedig kardot ránt, hogy megölje nagybátyját. Mögötte Atalanta lehajtott fejjel ül. Baloldalt lehajtott fejjel ülő, gyászoló férfi és nő látható.
A szarkofág adatlapját lásd az Arachne oldalán.