Athéni vörösalakos rhyton: Meleagros a kalydóni vadászaton

Culture
Dimensions
magasság: 12 cm, szélesség: 9,8 cm
Date
Kr. e. 470–450
Material
Production place
Findspot
Inventory
1888,1115.3-4
ID
Per-6110

Sotadés-festő vörösalakos rhytonjának két töredéke. A felső frízen: Pandóra teremtése. A jelenet közepén Pandóra, tőle jobbra Athéné és még egy alak, balra Héphaistos, és egy nő (talán Aphrodité) látható. 
Az alsó frízen: a kalydóni vadászat. Meleagros ruhátlanul, vállára vetett köpenyben; a bal kezében lévő bunkósbotot az elfutó vadkan felé lendíti, jobbját pedig hátranyújtja, mintha dobáshoz készülődne.
A tárgy adatlapját lásd a British Museum honlapján.