Culture
Dimensions
1,56 x 0,97 m
Date
Kr. e. 410‒400
Material
Inscription
Production place
Inventory
NM 3624
ID
Per-1011
References
Kaltsas 2002, 156, no. 309.

Naiskos formájú márvány sírsztélé palmettás akrotérionnal. Az oromzat párkányzatára vésve olvasható az elhunyt nő neve: Hégésó, Proxenos lánya. A chitónt és himationt viselő Hégésó a sztélé jobb oldalán egy széken ül. Bal kezében nyitott pyxist tart, amelyből egy festve ábrázolt ékszert vett ki, amelyet jobb kezében tart. Előtte áll a szolgálólánya, aki úrnője számára tartja a pyxist. Az alakok megmintázásának magas művészi foka alapján a kor egy ismert szobrásza, talán Kallimachos faraghatta a sztélét.
A tárgy adatlapját lásd az athéni Nemzeti Régészeti Múzeum honlapján.