Classification
Culture
Dimensions
140 x 95 cm
Date
Kr. e. 370 körül
Material
Inscription
Production place
Inventory
722
ID
Per-6318
References
Kaltsas 2002, No. 360.

Háromalakos attikai márvány sírsztélé, a felirat tanúsága szerint Archestraté síremléke. Jobbra egy nőalak ül, chitónt és himationt visel, lába zsámolyon pihen. Jobb kezével egy pyxisbe nyúl, amelyet a vele szemben álló nőalak tart a kezében. Közöttük egy fiatal lány borul talán elhunyt édesanyja ölébe, jobbjában egy madárkát tart. 
Kép és adatok itt.