Classification
Culture
Dimensions
480 x 165 cm
Date
Kr. u. 2–3. század
Material
Present location
ID
Per-6332
References
Uysal–Bulgan 2016, 66

Padlómozaik, amely három négyszögletű, a szélein pedig egy-egy trapéz alakú panelből áll.
A középső panelben az Eufrátesz folyó megszemélyesített alakja kőpadra heveredik, bal karja alatt aranyszínű korsó, melyből víz folyik ki, mely az Eufrátesz folyót jelképezi. Fején koszorú van, a kezében pálmaágat tart.
A két oldalsó panelben egy-egy leheveredő nympha: mindketten vízi növényt tartanak kezükben; a baloldali felül mezítelen, fején koszorú, kezében ágat tart, a háttérben egy épület látható.
A mozaikról készült fotót lásd itt.