Classification
Culture
Dimensions
625,5 x 710,6 cm
Date
Kr. u. 6. század eleje
Material
Findspot
Present location
Inventory
1936.30
ID
Per-6343

Az ún. Worcester vadászmozaikot egy antiochiai villában tárták fel, amelyet Kr. u. 526-ban földrengés pusztított el.
A mozaik közepén a lándzsájára támaszkodó "győztes" vadász látható. Körülötte két koncentrikus körben elrendezett alakok. A belső körben menekülő vagy már megsebzett vadállatok, a külső körben négy, a mozaik sarkaiból átlósan kinövő gyümölcsfával elválasztott vadászjelenet. Három vadászjelenetben egy-egy gyalogos és egy-egy lóháton ülő vadász íjjal, lándzsával vagy karddal támad a vadakra, a negyedik vadászjelenetben a lóháton ülő vadász kezében egy tigriskölyköt tart, így fordul az anyatigris felé.

A mozaik fotóit és bővebb leírását lásd a Worcester Art Museum honlapján.