Classification
Culture
Dimensions
8,07 x 8,04 m
Date
Kr. u. 325 körül
Inscription
Findspot
Inventory
MA 3444
ID
Per-6347
Year of discovery
1935

Antiochiai padlómozaik vadászjelenetekkel és az évszakok perszonifikációival. A középső panel négy sarkában álló nőalakok négy trapéz alakú panelt választanak el, amelyekben valóságos és mitikus vadászjelenetek láthatók (az egyik vadászpárban talán Meleagros és Atalanta vagy Artemis alakja ismerhető fel), valamint egy áldozati jelenet Artemis tiszteletére. A külső szegélyen a négy sarokban az évszakok allegóriái szerepelnek görög feliratokkal, az oldalakon pásztorjelenetek, lakomázó Erós-alakok, madarak és virágok láthatóak. A szegély és a középső panel között akanthuszos díszítés dionysikus maszkokkal.

A mozaik bővebb leírását és fotóját lásd a Louvre honlapján.