Classification
Culture
Date
Kr. u. 2–3. század
Material
Iconography
Inscription
Present location
ID
Per-6407
References
Uysal–Bulgan 2016, 58
Year of discovery
2000

Négyszögletű panelekre osztott falfestmény.
A panelekben egy-egy nőalak látható, kettőt közülük névfelirat azonosít: Déidameia és Pénelopé, a többi alak sérült.
A freskóról készült képet lásd itt.