Classification
Culture
Dimensions
298 x 185 cm
Date
Kr. u. 4–5. század
Present location
ID
Per-6419

Trónuson ülő úrnő (talán Carthago megjelenítése) szolgálói körében. A bal oldali szolgáló egy ládát, míg a jobb oldali egy tükröt tart úrnője elé. Az úrnő haját igazgatja. Körülöttük szépítkezés, öltözködés kellékei.
A mozaikról készült fotót lásd itt.