Culture
Dimensions
14,9 x 11,7 cm
Date
Kr. e. 510 körül
Material
Production place
Inventory
86.AE.144
ID
Per-6431

Dionysos kíséretét ábrázoló egyfülű váza. Kétoldalt két szem díszítőelemként, köztük egy satyros kerget egy mainast. A mainas hátrafelé néz, kezében krotalon, chitónja fölött állatbőrt visel. A fül és a két szem között baloldalon egy ifjú, jobboldalon szakállas férfi, mindkettő kezében előre nyújtott bot.

A tárgy további adatait lásd a J. Paul Getty Museum honlapján.