Classification
Culture
Dimensions
magasság: 12,1 cm
Date
Kr. e. 470 körül
Material
Artist
Production place
Present location
Inventory
00.343
ID
Per-6433

Athéni vörösalakos kylix, belső tondóján dionysikus jelenet: egy satyros megragad egy mainast, aki thyrsosával igyekszik őt ellökni. A mainas chitónja fölött őzbőrt visel. Mellettük még két satyros táncol thyrsosszal a kezében.
A külső perem A oldalán férfiak távoznak csatába. Bal oldalt női alak áll oinochoéval a kezében, egy harci öltözetet viselő, lándzsát tartó férfival beszél, mellettük és feléjük fordulva hosszú ruhát viselő szakállas férfi. Jobbra haladva újabb női alak, italáldozatot önt egy másik, szintén fegyveres férfi felé fordulva, a férfi mögött himationt viselő fiatal fiú.
A külső perem B oldalán hat szakállas férfi himationban, néhányuknál bot látható.

A tárgy leírását és adatait lásd a Museum of Fine Arts Boston honlapján.