Culture
Dimensions
9,7 x 19 cm
Date
Kr. e. 430
Material
Production place
Findspot
Inventory
2590
ID
Per-6439

Vörösalakos plasztikus rhyton kosfejjel díszítve. A rhyton testén mainasok és satyrosok ábrázolása.
A tárgy adatai és fotója a Google Arts honlapján.