Hadrianus mellszobra

Classification
Culture
Date
Kr. u. 137–138 körül
Material
Present location
ID
Per-6623
References
Goette, Mouseion 2019/3

Hadrianust ábrázoló portré magángyűjteményből. Az uralkodót dús, bodros hajjal és tömött barkóval ábrázolták, ami az állon és a nyaknál göndör szakállban végződik. Bajusza még csak pelyhedzik. 
A sérült büsztön megfigyelhető a bal válltól keresztülfutó kettős kardszíj, valamint a jobb vállra vetett és ruhakapcsoló tűvel rögzített katonai köpeny, a paludamentum.
A császárnak ez a portrétípusa először egy Kr. u. 117/118-as éremsorozaton jelent meg, majd Hadrianus uralkodásának végén (Kr. u. 137–138) újra feltűnt. A büszt stílusjegyei arra utalnak, hogy az utóbbiakkal egykorú, ahogy a portrétípus többi fennmaradt márvány példányai is (lásd a madridi Prado, a tivoli-i Hadrianus villa és a columbiai Museum of Art and Archeology Hadrianus büsztjeit).