A sperlongai Skylla-csoport

Culture
Date
Kr. u. 40–20
Period
Material
Production place
Findspot
Inventory
498; 404, 473, 554; 528; 529
ID
Per-1304
Year of discovery
1957

A sperlongai Tiberius-villa barlangjának (grotta) szoborcsoportja, amely a barlagnyílás közepén állhatott. A jelenet Odysseus hajójának megtámadását ábrázolja (vö. Odysseia, 12. ének). A hagyomány szerint a Messénai-szoros környékén elhajózókra két tengeri szörny, Skylla és Charybdis jelentett veszélyt. A szoborcsoport előbbit ábrázolja: a rekonstrukció szerint középen áll a nymphából tengeri szörnnyé változott Skylla, egyik kezével a hajó orrát ragadja meg, a másikkal feje fölött tart egy evezőt. A testéből kinövő kutyafejek Odysseus társaira támadnak, akik a hajóról a tengerbe esnek. Odysseus maga a fedélzeten áll, kezében kard és pajzs, fején pilos.
A kompozíció rendkívül töredékesen maradt ránk, így rekonstrukciója több ponton is bizonytalan. A sperlongai múzeumban ma egészében gipszmásolatként látható a szoborcsoport. A datálás szintén kérdéses; az is fölmerült, hogy mintáját egy hellénisztikus kori bronzszoborcsoport adta.
A márványtöredékek adatlapjait lásd az Arachne oldalán (Skylla, Odysseus, a hajó). A múzeumban kiállított szoborról és a gipszrekonstrukcióról készült fotót lásd itt (3–4. kép).