Hermés a gyermek Dionysossal

Culture
Dimensions
magasság: 215 cm
Date
Kr. e. 330 körül
Material
Artist
Present location
ID
Per-1578
References
Boardman 1998, 53.; Richter (1931), 277-290.

Az istenek hírnöke, Hermés atlétikus ifjúként jelenik meg. Ruhátlan, levetett köpenye a mellette álló fatörzsön lóg. Bal karján, amellyel a fatörzsre támaszkodik, ott ül a gyermek Dionysos. Hermés felemelt jobb kezeb, amelyben szőlőfürtöt tartott, hiányzik: Dionysos a gyümölcs után nyújtózkodott, fölfedvén természetét.
Pausanias, a Kr. u. 2. században élt ókorkutató leírta, hol állt Praxitelés Hemés–Dionysos-szobra Héra olympiai templomában: pontosan ezen a helyen találták meg a szobrot a régészek az 1877-es ásatáson. A szobor tehát Praxitelés eredeti műveinek egyike lehet.

A tárgy leírását lásd a Perseus oldalán.