François-sír: a trójai foglyok lemészárlása Patroklos sírjánál

Classification
Culture
Date
Kr. e. 4. század
Inscription
Findspot
Present location
ID
Per-1937

Freskórészlet a Vulciban föltárt François-sír tablinumából. A jelenet a trójai foglyok föláldozását ábrázolja Patroklos sírjánál, a jelenetet tehát az Ilias egy részlete ihlette. Középen Achilleus egy fogoly nyakába mártja kardját, akinek vére szétfröccsen. A mellette álló két alak viszont az etruszk istenvilágból ismert: a szárnyas nőalak a halál angyala, Vanth, míg a kalapácsát magasba tartó férfi Charun, a haláldémon. A többi alak trójai harcos, balra Aias és Agamemnón.
A tárgy adatlapját lásd az Arachne adatbázisában.