Votive relief: the Great Eleusinian Relief

Classification
Culture
Dimensions
2,2 x 1,52 m
Date
440–430 BC
Material
Production place
Findspot
Inventory
NM 126
ID
Per-478
References
Kaltsas 2002, no. 180

Háromalakos fogadalmi dombormű Eleusisból. A dombormű a két istennőt, Démétért és Korét ábrázolja, amint a középen álló gyermek Triptolemos felé fordulnak. Démétér peplost visel, kezében sképtront tart és kalászt nyújt Triptolemosnak, Koré pedig chitónt visel, s egyik kezét Triptolemos fölé emeli, másikban fáklya látható.
A tárgy leírását lásd az athéni Nemzeti Régészeti Múzeum honlapján, a kora császárkori másolat adatlapját pedig lásd a new york-i Metropolitan Museum of Art honlapján.