Source

1 / 0

Homéros: Ilias, 22. ének

Description

“Jaj; hát isteneink elhívtak már a halálba.

Azt hittem, hogy az oldalamon van Déiphobosz hős,

csakhogy a bástya mögött áll ő; így csalt meg Athéné.

Íme, a csúnya halál közelít, nincs messze valóban;

nem menekülhetek el: mert már rég kedves a vesztem

Zeusznak s messzelövő sarjának, akik segitettek,

szívből védtek előbb; de a sorsom mégis elér most.

Csak legalább gyáván s hír nélkül hullni ne kelljen:

végső nagy tettem tudják meg a megszületendők!"

Így szólt, és rántotta ki nyomban a jóhegyü kardot,

széles erős kardját, mely csüngött oldala mellett;

meggörbülve csapott le, miként magasanrepülő sas,

mely a viharterhes felhőkből surran a síkra

s gyönge kicsiny bárányt, lapuló nyulat elragad onnan:

így támadt Hektór, forgatta a jóhegyü kardot.

Rárontott Akhileusz is: erővel telt meg a lelke:

mesterien remekelt gyönyörű pajzsát feszitette

melle elé; lengett ragyogó, négyormu sisakja,

lóforgós dísszel: sok szép rojt szállt körülötte,

mit köribé sűrűn remekelt Héphaisztosz aranyból.

Mint ha a többi közül kiemelkedik éji fejéskor

Esthajnal szép csillaga, mely legszebb a nagy égen:

így ragyogott a sugár nagy Akhilleusz dárdahegyéről;

jobbjával csóválta, a hős Hektórra dühödve,

s nézte a szép testet, hol sérthetné a leginkább.

Annak a testét meg végig betakarta a szép vért,

mit Patroklosz hőserejét leteperve, elorzott.

Csak hol a vállperec elkülöníti a vállat a nyaktól,

torka maradt szabadon, hol a leghamarabb vesz a lélek:

ebbe ütötte a lándzsáját a heves nagy Akhilleusz;

gyönge nyakán másoldalt jött ki a dárdahegy újra:

gégéjét a nehéz érc mégsem vágta keresztül,

hogy nagy Akhilleuszhoz tudjon még szólni szavával.

Porba rogyott; s dicsekedve beszélt mellette Akhilleusz:

"Hektór, azt hitted, míg Patrokloszt kiraboltad,

hogy te magad menekülsz, és engem semmibe vettél,

mert távol voltam: te bolond, hisz sokkal erősebb

bosszúlóul a görbe hajóknál hátramaradtam,

s térdedet, íme, megoldtam; ebek s keselyűk hada tép szét

téged rútul, s őt elhamvasztják az akhájok."

“Jaj; hát isteneink elhívtak már a halálba.

Azt hittem, hogy az oldalamon van Déiphobosz hős,

csakhogy a bástya mögött áll ő; így csalt meg Athéné.

Íme, a csúnya halál közelít, nincs messze valóban;

nem menekülhetek el: mert már rég kedves a vesztem

Zeusznak s messzelövő sarjának, akik segitettek,

szívből védtek előbb; de a sorsom mégis elér most.

Csak legalább gyáván s hír nélkül hullni ne kelljen:

végső nagy tettem tudják meg a megszületendők!"

Így szólt, és rántotta ki nyomban a jóhegyü kardot,

széles erős kardját, mely csüngött oldala mellett;

meggörbülve csapott le, miként magasanrepülő sas,

mely a viharterhes felhőkből surran a síkra

s gyönge kicsiny bárányt, lapuló nyulat elragad onnan:

így támadt Hektór, forgatta a jóhegyü kardot.

Rárontott Akhileusz is: erővel telt meg a lelke:

mesterien remekelt gyönyörű pajzsát feszitette

melle elé; lengett ragyogó, négyormu sisakja,

lóforgós dísszel: sok szép rojt szállt körülötte,

mit köribé sűrűn remekelt Héphaisztosz aranyból.

Mint ha a többi közül kiemelkedik éji fejéskor

Esthajnal szép csillaga, mely legszebb a nagy égen:

így ragyogott a sugár nagy Akhilleusz dárdahegyéről;

jobbjával csóválta, a hős Hektórra dühödve,

s nézte a szép testet, hol sérthetné a leginkább.

Annak a testét meg végig betakarta a szép vért,

mit Patroklosz hőserejét leteperve, elorzott.

Csak hol a vállperec elkülöníti a vállat a nyaktól,

torka maradt szabadon, hol a leghamarabb vesz a lélek:

ebbe ütötte a lándzsáját a heves nagy Akhilleusz;

gyönge nyakán másoldalt jött ki a dárdahegy újra:

gégéjét a nehéz érc mégsem vágta keresztül,

hogy nagy Akhilleuszhoz tudjon még szólni szavával.

Porba rogyott; s dicsekedve beszélt mellette Akhilleusz:

"Hektór, azt hitted, míg Patrokloszt kiraboltad,

hogy te magad menekülsz, és engem semmibe vettél,

mert távol voltam: te bolond, hisz sokkal erősebb

bosszúlóul a görbe hajóknál hátramaradtam,

s térdedet, íme, megoldtam; ebek s keselyűk hada tép szét

téged rútul, s őt elhamvasztják az akhájok."