Culture
Dimensions
38,8 x 14,5 m
Date
Kr. e. 420–400
Material
Artist
ID
Hyp-7146

Phigaleia Árkádiában, a Peloponnészoszi-félsziget egyik régiójában talál­ható. A városhoz közeli Kotülion-hegyen, egy Basszai nevű helyen épült Apollón-templomról a római császárkori utazó, Pauszaniasz számolt be rész­letesen. Innen tudjuk, hogy a templom a Kr. e. 429–427 között lezajlott jár­vány után, a közösség megmenekülésének örömére a „Segítő” Apollón­nak épült, és azt is, hogy tervezője a Parthenón egyik építésze, Iktinosz volt. A templom a Kr. e. 5. század végi, érett klasszikus kori építészet jelentős emléke, több sajátos, újító vonással. Egyebek között itt jelent meg először a korinthoszi oszlop típusa. Az épületen mindhárom oszloprend – a dór, az ión és a korinthoszi – helyet kapott: kívülről dór peripterosz, a cella belsejé­ben ión oszlopok, a bejárattal szemközti egyetlen korinthoszi fejezetűt kivé­ve. Az amazónharcot és kentaurharcot ábrázoló fríz a cella belsejében futott körbe. A 23 frízlap, amelyeket a 19. század elején mozdítottak el a templom­ról, 1820 óta a londoni British Museum kincsei közé tartozik. A fríz részlete­inek itt látható gipszmásolatai a British Museumban őrzött márványeredetik alapján készültek.