Athéni feketealakos lékythos

Datálás
Kr. e. 500 körül
Anyag
Alkotó
Készítési hely
Leltári szám
IV 198
Azonosító
Per-535
Bibliográfia
Szilágyi J. Gy. 1987, 11

A feketealakos lékythos nyaka díszítetlen, vállát nyelvmintasor és palmetták díszítik. A figurális jelenetet felül sakktáblaminta keretezi.
A váza a delphoi tripus elrablását ábrázolja. Középpontjában a tripust jobbjában tartó és menekülni próbáló Héraklés, fején oroszlánbőrrel, megemelt bal kezében bunkós bottal. Fejével hátrapillant, a balról érkező Apollónra, aki kezeivel megragadja a tripus tetejét. Az isten köpenyt, hátán tegezt visel. Kettejük között alacsony oltár, rajta égő lánggal. A jelenttől balra Artemis vagy Létó alakja tűnik fel, kézmozdultával Apollónét ismétli. Az ábrázolás jobb szélén a sisakot, aigist és peplost viselő Athéné istennő áll, kezével a tripus felé nyúl, ezzel segítve Héraklést.
A vázakép a Gela-festő műve, aki különösen kedvelte a tripus-rablás témáját, és számos változatát fogalmazta meg.
A jelenet közel pontos másolata a 19. század elején egy Kr. e. 5. századi, eredetileg festetlen amphorára is felkerült.