Prima Porta-i Augustus

Tárgytípus
Kultúra
Méret
magasság: 203 cm
Datálás
Kr. e. 17–10
Hol található
Leltári szám
MV.2290.0.0
Azonosító
Per-2461
Bibliográfia
Erika Simon (1993), Kat. 171.; Thomas Schäfer (2001), 37-58.; Paolo Liverani (2004), 235-242.
Felfedezés éve
1863

Augustus híres márványszobra felesége, Livia császárné villájából. A szobor imperatorként jeleníti meg a császárt, aki kezét a magasba tartja, mintha katonáihoz szólna (adlocutio). Erősen redőzött paludamentumot visel és egy gazdagon díszített mellvértet, melynek ábrázolásai az augustusi propagandát közvetítik. Középen egy parthus király látható, aki egy római katonának (talán Tiberiusnak) adja vissza a legiojelvényeket, amelyeket Crassus a carrhaei csatában elveszített; két oldalt láthatóak a korábban megszerzett provinciák personificatioi is.
Fölötte és alatta kozmikus jelenetsor bontakozik ki. Fent középen az eget szimbolizáló Caelus látható, Aurora (Hajnal) és Apollo (más értelmezések szerint Luna) fogatával. A vállpántokon griffmadarak jelennek meg. Lent középen a földet megszemélyesítő Tellust ábrázolták kezében bőségszaruval, tőle balra Diana egy szarvason ülve látható. Augustus lábánál Cupido egy delfinen lovagol, a császár isteni származására utalva. Szintén a héroizálás illetve megistenülés jeleként értelmezhető, hogy mezítláb áll. A szobor megformálására Polykleitos Dárdavivő szobra is hatással volt.
A tárgy adatlapját lásd a Musei Vaticani honlapján.

A szoborról készült gipszmásolat a komáromi Csillagerődben látható.