Méret
magasság a plinthosszal: 215 cm; plinthos nélkül: 201 cm
Datálás
Kr. e. 520 körül
Alkotó
Felirat
Lelőhely
Hol található
Leltári szám
681
Azonosító
Per-566
Felfedezés éve
1882 és 1886 (két darabban)

A több mint két méter magas márványszobor a legnagyobb ismert archaikus kori lányszobor (koré) az Akropolisról. Hosszú chitónt és rövid, ión himationt visel, bal lábával kissé előrelép. Bal kezével a ruháját fogja fel, előre nyújtott jobbjában fölajánlásra szánt fogadalmi ajándékot (például madarat vagy virágot) tarhatott. A valószínűleg hozzá tartozó talapzat felirata szerint Nearkhosz, egy fazekas készíttette első keresetéből és ajánlotta fel Athénának, a szobrot pedig Anténór, Eumaros fia faragta. (Anténór a Kr. e. 6. század végének egyik legkiválóbb athéni szobrásza volt, ő készítette például a Zsarnokölők első, híres bronzszobrát is.) A koré diadémája festett volt és valószínűleg bronz díszek (virágok?) is kerültek rá. Redőzött ruháját festett rozetták és meandermotívumok díszítették.  Szemét drága anyagból (üveg?) készítették, amelyet bronz szempillákkal keretezve illeszthettek a kőbe.Lyukas fülébe egykor fém fülbevalót tehettek.
A tárgy fotóját és adatlapját lásd az Akropolis Múzeum oldalán.

A szoborról készült gipszmásolat a komáromi Csillagerődben látható.