Kultúra
Méret
56 x 185 x 48 cm
Datálás
Kr. u. 180–190
Anyag
Készítési hely
Hol található
Leltári szám
822
Azonosító
Per-818
Bibliográfia
Koch 1975, 89, no. 12

Róma városi műhelyben készült márványszarkofág, főoldalán a kalydóni vadkanvadászat ábrázolásával. A jelenet két egységre különíthető el. Jobbra tanácskozás-jelenet: a rövid lándzsával kezében Meleagros látható, középen Oineus áll, a többi (azonosítatlan) figura szintén vadász. A jobb oldali egység határozottan mozgalmas, a vadkant vadászok és kutyák fogják közre. A szemből ledöfni készülő férfialak Meleagros, közvetlenül mellette tegezével a hátán Atalanta. A petasost viselő alakok a Dioskurosokként azonosíthatók, míg a kettős bárddal támadó vadász Orcus. A mögötte látható nőalak talán Artemis. A fedőlap domborművén vadászó gyermekek, akrotérion gyanánt pedig két tragikus maszk.
A tárgy adatlapját lásd az Arachne oldalán.