Reliefdíszes pithos Trója bukását ábrázoló jelenetekkel

Méret
magasság: 134 cm
Datálás
Kr. e. 7. század második negyede
Anyag
Készítési hely
Lelőhely
Leltári szám
2240
Azonosító
Per-5190
Állapot
Töredékekből összeragasztott, nem teljes.
Felfedezés éve
1961

Nagyméretű, kétfülű pithos (tárolóedény) széles szájjal, hengeres nyakkal és összeszűkülő, hegyes aljjal. Az edény nyakát és testének felső részét egyik oldalon domborműves metopékkal díszítették, másik oldala és alja viszont díszítetlen – valószínűleg földbe ásták és fal mellett állhatott.

Az edényt díszítő domborművek Trója mitikus bukásához kapcsolódó jeleneteket ábrázolnak. A nyakon egy hatalmas ló látható lábai alatt kerekekkel, testén hét ablakszerű nyílással. Minden ablakban egy-egy rejtőzködő görög harcos feje látszik, némelyek kidugott kezükben sisakjukat, kardjukat vagy pajzsukat lóbálják. A ló körül hét további harcos tűnik fel teljes fegyverzetben. A jelenet a trójai faló történetének egyik legkorábbi ábrázolása.

A pithos vállát három vízszintes sávban 19 metopé díszíti. Az egy, két- vagy háromalakos panelek között nincs két egyforma. Többségükön egy fegyveres harcos látható, amint fegyvertelen nőkre és gyerekekre támad. A metopék, a nyakon látható jelenethez szorosan kapcsolódva, valószínűleg Trója bukását és az Ilioupersis eseményeit mesélik el, meglehetősen könyörtelen módon.

A jelenetek közül többet egy-egy konkrét eseménnyel is megpróbáltak összekapcsolni. Az alsó sorban lévő 17. metopén egy fegyveres férfi látható, amint egyik kezében egy halott gyermeket tart lábánál fogva, másik kezét pedig egy könyörgő nő felé nyújtja:  talán Neoptolemos Andromachével és a halott Astyanaxszal. A középső sáv 7. metopéján egy harcos egyik kezében kihúzott kardját fogja, másik kezével az előtte álló, díszes ruhájú nő kezét ragadja meg: Menelaos hazatérésre kényszeríti Helenét.

Lexikon