Héraklasz halotti sztéléje

Méret
magasság: 30 cm, szélesség: 25 cm
Datálás
1. század második fele – 2. század első fele
Anyag
Felirat
Készítési hely
Hol található
Leltári szám
12341
Azonosító
Per-5522
Bibliográfia
El-Nassery–Wagner–Abdul, in BIFAO 78 (1978), 248 no. 30, pl. LXXVII.; Török 2005a, 48-50.; Török 2005b, 41-42.

 A terenuthiszi sztélék egyik típusát azok a darabok alkotják, amelyen az elhunyt halotti ágyon fekve fogadja a halotti áldozatokat  Ezen a sztélén az elhunyt férfi tunikát és köpenyt visel, a drapéria klasszikus naturalizmussal hangsúlyozza a testét. Jobb kezében talpas ivóedényt nyújt a sakál alakú Anubisz isten felé. A halotti ágy előtt a szokásos halotti áldozatokat és a hozzájuk tartozó eszközöket jelenítették meg: gabonanyalábot, vizesamphorát, borosedényt, két ivóedényt és egy kis korsót egy háromlábú asztalon. Noha a relief fiatalembert ábrázol, a felirat idősebb, 40 éves férfiról emlékezik meg.

A sztélét mészkőből faragták. Fekete festésnyomok láthatók Anubisz alakján, a reliefmező keretelésén, a halotti ágyon, az ágy előtt álló edényeken és a felirat betűin; vörös festésnyomok látszanak a relief keretelésén, az amphorán, a háromlábon és az ágy előtt álló edényeken, valamint a párnán és a felirat sorai közötti vezető vonalakban; világos sárgásbarna festés az elhunyt arcán, kezén és lábán.