Méret
magasság: 41 cm; átmérő: 27,4 cm
Datálás
Kr. e. 520–510
Anyag
Készítési hely
Leltári szám
41.162.171
Azonosító
Per-5528
Bibliográfia
Moore–Bothmer, CVA USA 16, 27, pl. 28

Az athéni feketalakos amphora főoldalán (A) Aineias látható, amint apját, Anchisést a hátára véve menekíti ki az égő Trójából. Jobb kezével apját fogja, baljában két lándzsa, fején korinthosi sisak. Anchisés egyik kezében botját markolja, másikkal Aineiasba kapaszkodik. Mellettük két nőalak: a jobb oldali a két férfi előtt megy, de fejét visszafordítja, a bal oldali nem mozdul és búcsút int kezével – talán Aphrodité és Kreusa.

Az amphora másik (B) oldalán: harcos búcsúja. Középen két katona látható. Elől egy hoplita áll teljes fegyverzetben: korinthosi sisakban, lábvérttel, egyik kezében delfinekkel díszített pajzsot, másikban lándzsát tart. Fejét hátra fordítja és a mögötte álló nőalakra tekint. Mellette egy íjász áll csúcsos sapkában, kezében íja, tegezében három nyílvessző. A két harcossal szemben egy idős férfi áll botra támaszkodva.

A vázáról bővebben lásd a Metropolitan Museum of Art és a Beazley Archive honlapját.