Méret
magasság: 33,02 cm
Datálás
Kr. e. 470 körül
Anyag
Készítési hely
Leltári szám
1873,0820.353
Azonosító
Per-5653
Bibliográfia
Walters–Forsdyke, CVA Great Britain 7, III.Ic, 14, pl. 81.3

Paris ítélete. Jobb oldalon Paris: szakálltalan, hosszú hajú ifjú, homlokán és halántékán hullámos fürtökkel. Fején hajpántot, vállára vetve himationt visel. Sziklának támaszkodva teknőspáncélból készített lanton (chelys) játszik. A szikla mellett, az előtérben jobb felé forduló juh látható.

A három istennő egymás mögött vonul Paris felé: elsőként Héra, hosszú ujjú, mintás, szegélyezett chitónban és himationban; fején sakkost visel, fülében fülbevalót hord. Jobb kezében tartja jogarát, amelynek csúcsát virág díszíti, baljában pedig Eris aranyalmáját hozza.

Mögötte Athéné következik hosszú chitónban, sűrűn redőzött köpenyben, mellén kígyókkal szegélyezett, pettyes aigis, fején szalag; fülbevalót visel, haját egy kerekded tárgyon átfűzve hordja; jobbjában lándzsáját tartja, bal kezét Héra alakja takarja el. Fejét hátrafordítja, és Aphroditéra néz, aki hosszú chitónt visel, karjait és feje hátsó részét köpeny fedi, hajában pettyes hajpántot hord.

A telt, csaknem félkör alakú állak, a biggyesztett ajkak és a rézsútosan metszett szemek a szigorú stílus kései szakaszának jellemzői.
A váza bal oldalán nagy, félkör alakú repedés látszik, amelyet vékony, lilás vonallal valószínűleg már az ókorban átfestettek.
A kép egészen a hydria vállára nyúlik. Fölötte és alatta szalagminta, amelyen meander párokat vörös keresztes négyzetek tagolnak. A kancsó száján nyelvminta.

A tárgy további adatait lásd a British Museum honlapján.